Sukses

Dalam pidato kemenangannya di FFI 2019, Muhammad Khan menyatakan rasa terima kasih kepada Shah Rukh Khan.