Sukses

Jalinan asmara Salshadilla Juwita dan Lutfi Agizal telah kandas.