Sukses

Orangtua kerap terjebak dengan membandingkan anaknya dengan anak lain hingga terjebak kepada lomba pintar-pintaran anak.