Sukses

Reva kerap membeli barang haram tersebut dari RN. Sebelum ditangkap, Reva pernah membeli sabu hingga Rp 1,6 juta kepada RN.