Sukses

Kendala utama di industri mikro dan kecil adalah permodalan.