Sukses

Dalam tayangan suatu eskperimen, ditunjukkan apa yang terjadi ketika minuman soda masuk ke dalam lambung.