Sukses

Banyak orang keliru untuk membersihkan telinga sembarangan seperti misalnya menggunakan cotton bud.