Sukses

Dalam sebuah talkshow, Kezia Karamoy mengaku ia hamil di luar nikah.