Sukses

Doa Saat Usia Kehamilan 4 Bulan

Jakarta Saat kandungan kandungan memasuki 4 bulan, para orangtua patut menyambutnya dengan penuh kebahagiaan.

Bila perlu, mengadakan acara tasyakuran. Alasannya, usia kehamilan 4 bulan atau 120 hari merupakan momen istimewa.

Karena Allah meniupkan ruh ke dalam janin di dalam rahim ibunya.

Untuk itu, dianjurkan membaca doa ini ketika kandungan ibu telah berusia 4 bulan.

A’udzu billahi minasysyaithanir rajimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minallahi wa ilallahi wa la ghaliba illallahu wa la yufawwituhu haribun minallahi wa huwal Hayyul Qayyumu, nu'idzu hadzal hamla al balighi arba'ata asyhui billahil lathifil hafidzil ladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasysyahadati huwa ar rahmanu ar rahimu wa nu’idzuhu bikalimatillâhi at tammati wa bi asmaika al 'adzimati wa ayatihi al karimati wa hurufiha al mubarakati min syarril insi wal janni wamin makril laili wan nahari wal awani wamin jami'il fitani wal bala'i wal 'ishyani wa min syarrin naffatsati fil 'uqudi wamin syarri hasidin idza hasad. Allahumma ij'alhu waladan shalihan kariman kamilan 'aqilan 'aliman nafi'an mubarakan haliman. Allahumma zayyinhu bizinatil akhlaqi al karimati washshurati al jamilati dzil haibati wa haiati al malihati warruhi 'alal fithrati al jazilati. Allahumma uktubhu fi zumratil ulama'ish shalihîn wa hamalatil qur'anil 'amilina warzuqhu 'amalan yuqarribuhu ilal jannati ma'an nabiyyina ya akramal akramin wa ya khairar raziqin. Allahummarzuqhu wa ummuhu fî tha'atika almaqbulata wa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika al mardliyyati wahfadzhu minassaqti wannaqshi wal 'illati walkasali walkhilqati al-madzmumati hatta wadla'athu ummuhu 'ala shihhatin wa 'afiyatin wa suhulatin wa yusratin min ghari maradlin wa ta'abin wa 'usratin bi syafa'ati sayyidina muhammadin shallallahu 'alaihi wa sallam.

Artinya:

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asmaAllah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Dari Allah, kepada Allah, tidak ada yang menang kecuali Allah, tiada yang bisa berlari dari Allah, Dia Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri. Kami memohon perlindungan bagi janin yang berumur 4 bulan ini pada Allah Yang Maha Lembut, Yang Maha Menjaga, tiada tuhan selain Dia Yang Maha Mengetahui hal-hal gaib dan terlihat. Dia Maha Pengasih lagi Penyayang. Kami memohon perlindungan bagi janin ini pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, asma-asma-Nya yang agung, ayat-ayat-Nya yang mulia, huruf-huruf-Nya yang diberkati dari kejelekan manusia dan jin, dari godaan malam, siang, dan waktu, dan dari segala fitnah, bala dan maksiat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki saat mereka mendengki. Ya Allah jadikanlah dia (janin) ini sebagai anak yang saleh, mulia, sempurna, berakal, alim, bermanfaat, terberkati, dan bijaksana. Ya Allah, hiasi dia dengan hiasan akhlak yang mulia dan rupa dan indah, memiliki wibawa dan tingkah yang manis, dan ruh yang suci lagi agung. Ya Allah, tulis takdirnya sebagai bagian dari para ulama yang saleh, penghafal dan pengamal Al-Qur’an yang bisa mendekatkannya pada surga beserta para Nabi, wahai Dzat paling mulia diantara mereka yang mulia dan Dzat Pemberi rizqi Terbaik. Ya Allah berikan rizqi pada dia dan ibunya untuk taat yang diterima, untuk mengingat Engkau, bersyukur pada-Mu, dan beribadah yang baik pada-Mu. Jaga dia dari keguguran, kekurangan, cacat, malas, dan bentuk yang tercela hingga ibunya melahirkannya dalam kondisi sehat wal afiat, secara mudah, gampang, tanpa sakit, susah, dan penat. Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW."

Sumber: Dream.co.id