Sukses

Toyota Motor Corp. dan Isuzu Motors Ltd. telah setuju membentuk kemitraan baru.