Sukses

Sebenarnya ciri-ciri sebuah ponsel disadap dapat diketahui oleh pemiliknya.