Sukses

Tahun ini, genap dua dekade Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo berumah tangga. Keduanya menggelar perayaan kecil di rumah.