Sukses

Komedian Bedu ditinggalkan oleh ayahandanya untuk selama-lamanya di bulan Ramadan tahun ini.