Sukses

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta (BEJ) Hasan Zein menilai, saham ARTO lebih fenomenal ketimbang saham Tesla.