Sukses

Sikap Rasulullah yang memilih berdiam diri di rumah untuk menunaikan sholat tarawih menunjukkan rahmat, kasih sayang, serta perhatian Rasulu...