Sukses

Perokok cilik yang dimaksud adalah mereka yang berusia di bawah 10 tahun.