Sukses

Setibanya di perkebunan, rombongan beristirahat kemudian mendirikan pos di sekitar Sungai Silo.