Sukses

Galih Ginanjar juga menyadari betul kesalahannya di masa lalu kepada Fairuz A. Rafiq