Sukses

Pengunjung melemparkan batu ke panda di Cina terekam video dan ramai di Weibo.