Sukses

Mendekati hari Raya Kurbam, PKPU menyalurkan hewan kurban di Nairobi Kenya dan Mogadishu Somalia.