Sukses

Pasca hilangnya Bagas, Ayu selepas berjualan minuman bersama suami yang seorang pedagang asongan, selalu berkeliling setiap hari mencari-car...