Sukses

Mutiara Hati: 3 Hal Ini Akan Membuat Hidup Manusia Sempurna

Liputan6.com, Jakarta - Al Hay adalah maha hidup. Imam Ghazali menjelaskan arti maha hidupNya Allah, bahwa Dia maha pelaku kebaikan, maha mengetahui, maha menyadari apa yang dilakukanNya. Allah yang maha hidup, hidupnya tidak berakhir. Dia memberi hidup kepada semua yang hidup dan Dia juga yang mencabut kehidupan itu dari semua yang hidup.

Manusia dinamai hidup apabila dia memiliki satu dari tiga hal dan akan sempurna kehidupannya kalau dia memiliki tiga hal pokok. Yang pertama gerak, sesuatu yang tidak bergerak tidak hidup.

Makna kedua adalah tahu. Semut yang kecil pun akan diketahui oleh tumbuhan. Ketiga soal rasa. Manusia yang tidak memiliki perasaan dinamai bukan orang hidup. Manusia yang bodoh dinamai orang mati.

Allah SWT ketika menganugerahkan kehidupan kepada manusia, pada hakikatnya yang dimaksud bukan sekedar menjadikannya mampu untuk menarik dan mengembuskan nafas, tetapi kehidupan dalam pandangan agama adalah kehidupan rohani.