Sukses

Penggunaan tinta menandakan seseorang telah melaksanakan penyoblosan selalu dilakukan setiap gelaran pemilu.