Sukses

Penolakan Rosa Parks untuk memberikan kursi kepada orang kulih putih picu boikot bus.