Sukses

Bagi Anies, adalah suatu ketidaksesuaian dengan prinsip dasar hak asasi bilamana ia melarang warga untuk menetapkan di Jakarta demi mencari ...