Sukses

Perpustakaan berperan untuk menghubungkan antara sumber pengetahuan dengan pengguna pengetahuan.