Sukses

Dalam pelariannya, Umi Salma, pelaku investasi bodong dengan menggunakan CV Permata Bunda terbilang licin.