Sukses

Ilmuwan Singapura mengembangkan sistem teknologi tinggi untuk berkomunikasi dengan tumbuhan.