Sukses

Bacaan Bilal dalam Sholat Tarawih dan Witir Lengkap dengan Jawaban Jemaah

Liputan6.com, Jakarta - Sholat tarawih adalah salah satu amaliah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya yang kemudian diteruskan oleh para sahabat dan diamalkan oleh umat-umatnya hingga sekarang.

Sholat tarawih dikerjakan pada setiap malam Ramadhan. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat Isya hingga sebelum terbitnya fajar.

Ulama sepakat bahwa hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunah. Kesunahan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut.

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  (متفق عليه) 

Artinya: “Barang siapa melakukan sholat (Tarawih) pada Ramadhan dengan iman dan ikhlas (karena Allah ta’âlâ) maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (Muttafaq ‘Alaih). 

Terkait jumlah rakaatnya ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang berpendapat sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat dan ada pula yang 8 rakaat. Terlepas dari perbedaan, keduanya memiliki dasar masing-masing.

Sholat tarawih pada bulan Ramadhan dilanjutkan dengan sholat witir. Sholat witir dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil.

Ketika melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjemaah kamu sudah pasti tidak asing lagi dengan lafal Fadhlan minallāhi wa ni‘mah yang kemudian dijawab dengan Wa maghfiratan wa rahmah. Nah, itu adalah bacaan bilal saat sholat tarawih.

Selain bacaan tersebut, ada bacaan lain yang dilafalkan saat sholat tarawih maupun witir oleh bilal yang kemudian dijawab secara serentak oleh jemaah. Mengutip kitab Perukunan Melayu via NU Online, berikut adalah bacaan bilal dan jawaban jemaah saat sholat tarawih (20 rakaat) dan witir (3 rakaat).

 

Saksikan Video Pilihan Ini:

2 dari 5 halaman

Bacaan Bilal Tarawih dan Jawabannya

Sholat Pertama

1. Seruan bilal: Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.

Jawaban jemaah: Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Sholat Kedua

1. Seruan bilal: Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawaban jemaah: Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal: Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Allāhumma shalli ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Ketiga

1. Seruan bilal: Nabiyyukum Muhammad, shallū alaih.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Keempat

1. Seruan bilal: Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawaban jemaah: Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal: Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Kelima

1. Seruan bilal: Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.

Jawaban jemaah: Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.

2. Seruan bilal: Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Amīril mu’minīna sayyidina Abī bakrinis shiddīq.

Jawaban jemaah: Radhiyallāhu ‘anh(u).

4. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

3 dari 5 halaman

Bacaan Bilal Tarawih dan Jawabannya

Sholat Keenam

1. Seruan bilal: Fadhlan minallāhi wa ni‘mah.

Jawaban jemaah: Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal: Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Ketujuh

1. Seruan bilal: Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.

Jawaban jemaah: Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.

2. Seruan bilal: Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Amīril mu’minīna sayyidina Umarabnil Khattāb.

Jawaban jemaah: Radhiyallāhu ‘anh(u).

4. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Kedelapan

1. Seruan bilal: Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawaban jemaah: Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal: Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Kesembilan

1. Seruan bilal: Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.

Jawaban jemaah: Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.

2. Seruan bilal: Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Amīril mu’minīna sayyidina ‘Utsmānabni ‘Affān.

Jawaban jemaah: Radhiyallāhu ‘anh(u).

4. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Kesepuluh

1. Seruan bilal: Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawaban jemaah: Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal: Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

4 dari 5 halaman

Bacaan Bilal Penutup Sholat Tarawih Sebelum Doa Kamilin

1. Seruan bilal: Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā

Jawaban jemaah: Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.

2. Seruan bilal: Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.

Jawaban jemaah: Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal: Amīril mu’minīna sayyidina Aliyyibni Abī Thālib.

Jawaban jemaah: Radhiyallāhu ‘anh(u)

4. Seruan bilal: Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.

Jawaban jemaah: Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa kamilin.

5 dari 5 halaman

Bacaan Bilal dan Jawaban Sholat Witir

Sholat Pertama

1. Seruan bilal: Shallū sunnatan minal witri, jāmi‘ah rahimakumullāh.

Jawaban jemaah: Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Sholat Terakhir

1. Seruan bilal: A‘thirū, wa majjidū, wa ‘azhzhimū syahras shiyāmi a‘thākumullāhul ajra, wa rahimakumullāh.

Jawaban jemaah: Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Wallahu'alam.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.