Sukses

Adakah yang harus ditakutkan oleh perempuan mata minus saat hendak melahirkan?