Sukses

Aparat TNI Jaga Objek Vital di Medan

Ratusan aparat TNI disiagakan di sejumlah objek vital Kota Medan. Penjagaan ini untuk mengawal serta mengamankan jalannya unjuk rasa akbar menolak kenaikan harga BBM.