Sukses

Dalam amar putusan, Hercules dinyatakan turut serta memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain.