Sukses

Kandungan empon-empon atau curcumin berguna untuk menghambat terjadinya badai sitokin yang dapat merusak sel paru.