Sukses

Kandidat juga menjalani ritual Wuat Wai sebelum berlaga di pilkada. Ritual adat ini guna mendapatkan restu dan bekal dari leluhur.