Sukses

Kedermawanan seseorang teruji ketika dimintai bantuan.