Sukses

Berdasarkan penyelidikan polisi, Abu Rara merencanakan menyerang pejabat tanpa mengetahui yang ditusuk ialah Wiranto.