Sukses

Sejak dua hari terakhir, para pedagang di Pasar Pon Jombang ramai-ramai beralih menjadi penjual janur dadakan.