Sukses

Penhyerahan harta terbesar kepada Museum Penerangan itu agar masyarakat dapat mengenal lebih banyak koleksi lain dari H. Usmar Ismail.