Sukses

VIDEO: Kesal, Babi 200 Kg Lempar Fotografer ke Kubangan