Sukses

Kita diwajibkan membayar zakat fitrah untuk menyempurnakan bulan Ramadan yang segera berakhir.