Sukses

Selain sebagai sebuah kewajiban setiap individu, zakat fitrah di masa sulit seperti ini akan mampu membantu kondisi ekonomi warga lemah yang...

Lihat selengkapnya
  • PengertianZakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas umat muslim yang berkemampuan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan atau paling lambat sebelum umat muslim menunaikan Salat Ied.
Topik Terkait