Sukses

Dalam ekonomi syariah, investasi emas lebih digunakan untuk menjaga nilai kekayaan daripada untuk ditimbun.