Sukses

Sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun, benda-benda ini pun menjadi lapuk.