Sukses

Ia pun telah bercita-cita sebagai astronaut sedari kecil.