Sukses

Kembali ke Daftar Surah

QS. Al-Qiyamah Ayat 35

ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰىۗ

35. Sekali lagi, celakalah kamu (manusia)! Maka celakalah!

Share
CopyCopied!