Sukses

Cabang-Cabang Iman dalam Islam Berdasarkan Hati, Perkataan, dan Perbuatan

Liputan6.com, Jakarta Cabang iman dalam Islam perlu dipahami oleh setiap muslim. Pasalnya hal ini berkaitan dengan Rukun Iman yang perannya sangat penting bagi umat Islam. Rukun Iman merupakan hal-hal yang menjadi dasar untuk menegakkan keimanan seseorang. 

Rukun iman terdiri dari enam yang tentunya sudah kamu pahami. Sementara itu, cabang-cabang iman dalam Islam dibagi lagi menjadi tiga, yaitu iman berdasarkan hati atau aqidah, iman berdasarkan perkataan, dan iman berdasarkan perbuatan. Setiap bagian dari ketiga cabang iman tersebut terbagi lagi menjadi  sejumlah cabang.

Cabang iman dalam Islam ini dikenal juga dengan sebutan Syu’abul Iman. Syu’abul iman dikategorikan ke dalam tiga bagian berdasarkan Hadis Ibnu Majah. Di mana hadis tersebut artinya sebagai berikut:

"Dari Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan," (H.R. Ibnu Majah).

Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Senin (18/9/2023) tentang cabang iman dalam Islam.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini

2 dari 4 halaman

Cabang Iman dalam Islam Berdasarkan Hati atau Aqidah

Cabang iman dalam Islam yang pertama yaitu berdasarkan hati atau aqidah. Cabang iman dalam Islam ini disebut juga sebagai ma'rifatun bil qalbi yaitu meyakini dengan hati. Berikut cabang-cabang iman dalam Islam berdasarkan hati atau aqidah:

 1. Iman kepada Allah SWT.
 2. Iman kepada malaikat Allah SWT.
 3. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT.
 4. Iman kepada rasul-rasul Allah SWT.
 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah SWT.
 6. Iman kepada hari akhir.
 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian.
 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan.
 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga, dan orang kafir akan tinggal di neraka.
 10. Mencintai Allah SWT.
 11. Mencintai dan membenci karena Allah SWT.
 12. Mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya.
 13. Ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik.
 14. Bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa
 15. Takut kepada Allah SWT.
 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah SWT.
 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT.
 18. Syukur nikmat.
 19. Menunaikan amanah.
 20. Sabar.
 21. Tawadu dan menghormati yang lebih tua.
 22. Kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil.
 23. Rida dengan takdir Allah SWT.
 24. Tawakal.
 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri.
 26. Tidak dengki dan iri hati.
 27. Rasa Malu.
 28. Tidak mudah marah.
 29. Tidak menipu, tidak su'uzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapa pun.
 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan.
3 dari 4 halaman

Cabang Iman dalam Islam Berdasarkan Perkataan

Cabang iman dalam Islam berikutnya adalah berdasarkan perkataan. Cabang iman dalam Islam ini disebut juga sebagai Iqrarun bil lisan yaitu diucapkan dengan lisan. Berikut cabang-cabang iman dalam Islam berdasarkan perkataan:

 1. Membaca kalimat thayyibah (kalimat-kalimat yang baik)
 2. Membaca kitab suci Al-Qur`an
 3. Belajar dan menuntut ilmu
 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain
 5. Berdoa
 6. Zikir kepada Allah SWT termasuk istighfar
 7. Menghindari bacaan yang sia-sia.
4 dari 4 halaman

Cabang Iman dalam Islam Berdasarkan Perbuatan

Cabang iman dalam Islam selanjutnya yaitu berdasarkan perbuatan. Cabang iman dalam Islam ini disebut juga sebagai Amalun bil arkan yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Berikut cabang-cabang iman dalam Islam berdasarkan perbuatan:

 1. Bersuci atau thaharah termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal
 2. Menegakkan salat baik salat fardu, salat sunah maupun mengqada salat
 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak.
 4. Menjalankan puasa wajib dan sunah
 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu
 6. Beri’tikaf di dalam masjid, termasuk di antaranya adalah mencari lailatul qadar
 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu
 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar
 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah
 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat
 11. Menutup aurat ketika sedang salat maupun ketika tidak salat
 12. Melaksanakan kurban
 13. Mengurus perawatan jenazah
 14. Menunaikan dan membayar hutang
 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba
 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran
 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram
 18. Menunaikan hak keluarga, dan sanak kerabat, serta hak hamba sahaya
 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua
 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik
 21. Menjalin silaturahmi
 22. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama
 23. Menegakkan pemerintahan yang adil
 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran
 25. Menaati hakim (pemerintah) dengan catatan tidak melanggar syariat
 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama
 27. Menolong orang lain dalam kebaikan
 28. Amar ma’ruf nahi munkar
 29. Menegakkan hukum Islam
 30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan
 31. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang
 32. Memberi dan membayar hutang
 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya
 34. Mencari harta dengan cara yang halal
 35. Menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir
 36. Memberi dan menjawab salam
 37. Mendoakan orang yang bersin
 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain
 39. Menghindari permainan dan senda gurau
 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.