Sukses

Keberadaan Ranu Grati tak lepas dari kisah legenda Begawan Nyampo, cerita rakyat berlatar belakang Kerajaan Majapahit.