Sukses

Dia mengatakan hukuman mati itu harus betul-betul dilakukan secara selektif.