Sukses

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa bersyukur tokoh terbaik dari Jawa Timur yaitu KH Masjkur menerima anugerah gelar Pahla...