Sukses

Selain ulat batang, hama tikus juga menghantui para petani di Garut.