Sukses

Pendapatan petani yang mempunyai lahan sawah lebih tinggi dibandingkan pendapatan petani kebun sawit